Over ons

LEEF! Deventer is een christelijke kerk. Deel van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Pinkstergemeenten zijn kerken die geloven dat God nog steeds net zulke kracht wil geven als in de tijd van de Bijbel. Kracht voor liefde die we zelf niet hebben, en kracht om gepassioneerd te getuigen van Jezus. Deze kracht geeft God door de Heilige Geest. En die Geest kwam met het pinksterfeest, vandaar ‘pinkster-‘gemeente).

Onze kerk is informeel, multicultureel, muzikaal, gezellig als een echte familie, gastvrij naar buitenstaanders, en met een grote liefde voor God en alles wat met Hem te maken heeft. We hopen en bidden dat je een echte ontmoeting met Jezus mag hebben. En na zulke ontmoetingen blijft niemand hetzelfde!

De kerk is opgericht in 1996 door John Lefeu. Hij is een half leven lang voorganger geweest van pinkstergemeente De Banier in Almelo, vandaar dat hij de nieuwe kerk in Deventer ook zo noemde. Ronald en Joke Tan volgden hem op, en in hun tijd ontstond er een warme kern van gelovigen uit allerlei culturen. Eind 2021 gingen Ronald en Joke met welverdiend pensioen (alhoewel ze op de achtergrond actief blijven), en is er een nieuw leidersteam actief, onder leiding van het apostolische team van Meer Jezus (Christian en Nathalie Tan).

Sindsdien heet de kerk ook LEEF! Net als de andere kerken die door Meer Jezus gestart worden (EnschedeRaalte en Veghel).

Waar LEEF! om draait is samengevat in drie uitspraken:

LEEF! met je hart: “Heb God lief boven alles, en je naaste als jezelf”

LEEF! met een missie: “Meer Jezus in Meer Mensen”

LEEF! bovennatuurlijk – dit kan alleen door de kracht van de Heilige Geest

De kerk bestaat nu (eind 2023) uit zo’n 100-120 mensen. Elke week komen daar nieuwe mensen bij!

Onze diensten waren eerder in het Open Hof, maar sinds 2023 in de sporthal van Evangelische Basisschool “De Olijfboom” – Enkdwarsstraat 2, alhoewel de ingang aan de Tabakswal (andere kant van het schoolpleintje) makkelijker is. Welkom!

Naast zondagdiensten zijn er connectgroepen doordeweeks voor vrouwen, mannen, Indonesischtaligen, en extreem gezellige groepen voor tieners (zaterdagavonden) en jongvolwassenen (vrijdagavonden). Check de agenda voor een greep uit de activiteiten!

Bankgegevens: NL15ABNA0590794019 ten name van Leef Deventer

ANBI gegevens vindt u hier: ANBI-overzicht gemeenten – frontend (vpe.nl)

Informatie over hoe we als kerk een ‘veilige kerk’ willen gaan vind je hier

Adeyemi & Katherina Banjo

a.banjo@leef-deventer.nl

oudstenechtpaar

Jos & Margriet den Hertog

info@leef-deventer.nl

oudstenechtpaar

Christian Tan

info@leef-deventer.nl

Leidersechtpaar

Nathalie Tan

info@leef-deventer.nl

Leidersechtpaar

Ruben & Elin van Beek

info@leef-deventer.nl

aspirant-oudsten + connectleiders

Ely Ushenna

info@leef-deventer.nl

jeugdleider

David Akinso

info@leef-deventer.nl

jeugdleider

Dick & Judith Stobberingh

info@leef-deventer.nl

connectleiders

Marco & Damaris Meerveld

info@leef-deventer.nl

connectleiders

Nelleke Bloemhof

info@leef-deventer.nl

gebedsleider

Sumini Rompas

info@leef-deventer.nl

gebedsleider