Veilige kerk

We willen als gemeente oprecht een Veilige Kerk zijn, maar hebben nog niet de mogelijkheden om
mensen hiervoor aan te stellen. Omdat we het zo belangrijk vinden maken we gebruik van de
mogelijkheden die de VPE biedt. Dat is o.a. een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag en voor
vragen op Veilige Kerk gebied, hieronder staat hoe dit VPE meldpunt te bereiken is.

Als gemeente zijn wij lid van de VPE en kunnen we altijd gebruik maken
van de daar aanwezige expertise en informatie. De VPE heeft voor
vertrouwelijke meldingen en voor vragen een meldpunt ingericht:
MELDPUNT: tel. nr. 085-4881429 en mailadres RVP@vpe-vp.nl

Er zijn Regionale Vertrouwenspersonen, RVP’ers, aangesteld die vanuit het meldpunt werken maar
ons ook kunnen helpen bij voorlichting, introductie en lastige vraagstukken over de Veilige Kerk.
Meer informatie is te vinden op https://www.vpe.nl/nl/hoofdmenu/wie-zijn-wij/veilige-kerk .

De VPE is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt, SEM, om als geheel (gemeenten en
persoonlijke leden) aangesloten te zijn bij hét meldpunt voor de evangelische en pinksterbeweging.
Dit meldpunt is te benaderen via https://www.wijzijnsem.nl/